Scenarkivet /

Att leva som människa – Om dödlighet, mening, gemenskap och ansvar

Atalante / Världskulturmuseet / Göteborgs Universitet

Livet efter döden.
Om relationen mellan de levande och de döda. 

Kroppars ändlighet skapar en skarp gränslinje mellan livet
och döden. Men relationerna kvarstår. De döda lever kvar
i gemenskaperna, genom minnen, krav och förväntningar.
De döda ser till att det för utna är fortsatt närvarande i nuet.
Minne, glömska och försoning. Men hur djupt påverkas vi
levande av de döda, egentligen? Hur långt sträcker sig de
dödas anspråk på våra liv? Och hur kan de levande sätta gränser för sitt ansvar gentemot det förgångna? 

 

Läs mer

Medverkande

Arrangör
Medverkande

Sök