Scenarkivet /

Historien Lyder

Teatr Weimar / Ars Nova / Teater Galeasen

Historien lyder är ett samarbete mellan Christina Ouzounidis och Kim Hedås. Texten använder berättandet och återberättandet för att generera bilder och fragment av händelser, men istället för förmedlande är det här förvrängningen och diskrepansen mellan berättare och mottagare som understryks. Upprepningar, speglingar och förtätningar är grunden även för musiken, som spelar mellan koncentrerade, täta partier och friare, mer improvisatoriska delar. Verket är ett försök att tömma orden på allt annat innehåll än det som står utom berättarens kontroll. Historien lyder skrivs för och framförs av tre skådespelare och tre musiker.

 

Kim Hedås är tonsättare, utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har skrivit orkestermusik, kammarmusik, vokalmusik, elektroakustisk musik och musik för teater. Sedan 2008 är hon även doktorand på Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och arbetar där med ett forskningsprojekt i komposition som undersöker relationerna mellan musik och text.

 

Christina Ouzounidis är dramatiker och regissör. Hon är en av de drivande bakom Teatr Weimar i Malmö, ett scenkonstkollektiv med ett verksamhetsfält som sträcker sig mellan teater, konst, poesi och modern konstmusik. Ouzounidis är under året aktuell på bland annat Stockholms Stadsteater, Dramaten och Sveriges Radio. Hon är utbildad på dramatikerutbildningen vid Malmö Teaterhögskola där hon numera undervisar och forskar. 


Medverkande

Text
Musik
Iscensättning
Skådespelare
Musiker
Scenbild
Kostym
Ljudteknik
Ljus

Sök