Scenarkivet /

Ancora 2

Cristina Caprioli / Caprioli Dance Company

Ancora förlitar sig på kroppens närvaro och sinnets förmåga att finna logik inom det absurda och ogripbara. Allvaret, lögnen och ironin samlever.

Ancora är en "work-in-progress" som under sex månaders tid byter skepnad, möter nya idéer och infallsvinklar. Det intressanta i arbetet är betraktandet av en utveckling och förvandlas med tiden och med fördjupningen av materialet.

Cristina Caprioli (ur programmet till "Ancora 2", 1991)

Musiken till Ancora 2 bestrår av följande kompositioner från ISKRA:s LP "Luft" (1990): "... Driften är säker, energin ren... ", "Furufnatt", "Olssons ande", "Listening".

"Ancora 2" var andra delen av ett work-in-progress som pågick under ett halvår och som förändrades efter den aktuella platsen.

Sök