Scenarkivet /

VideoVenue #2

VideoVenue är en videolounge som är curerad av Sarah Schmidt och Cecilia Suhaid Gustafsson i samarbete med Atalante. I samband med föreställningen The Lac of Signs presenterar vi videoverket Glömd Funktion av Kim Johansson. Verket visas innan och efter föreställningen i scenens foajé.

 

Ur Glömd Funktion

Varje relation vi står inför är en relation till en utsida, en skillnad, eller det som uppfattas annorlunda mot oss själva. Kim Johansson intresserar sig för hur mötet med ett främmande objekt kan påverka närvaron av en levande kropp. Hans verk för tanken till fragmenterade kroppsdelar, ensamma, skilda från varandra och den kropp de en gång tillhörde. Förstenade kläder, icke-funktionella styltor, proteser och trasiga ben. De tycks ha mist sin funktion att bära upp eller omsluta. Som objekt i rummet verkar de kvarglömda eller kasserade, medan hans animationer iscensätter dem som vilsna i sina begränsade rörelsemönster. De lämnar spår av en levande närvaro, samtidigt som en ursprunglig kropp är omöjlig att lokalisera.

 


Läs mer

Medverkande

Film

Sök