Scenarkivet /

Remembrance

Front Window Theatre

Front Window Theatre är ett ambulerande konstprojekt som undersöker stadens beslöjade narrativ. Utgångspunkten är fönstret, en transparent yta i stadens fragmenterade kropp, någonting som binder samman dess mentala interiör med en oförutsägbar koreografi av rörelser i stadsrummet. Till Atalante kommer ‘Front Window Theatre’ att arbeta fram ett platsspecifikt verk. I detta blir Atalantes lägenhet en åskådarplattform mot en scen och en pågående föreställning som reflekterar kring hur tid påverkar och fragmenterar det kollektiva minnet av staden.

‘Front Window Theatre’ är baserade i Göteborg och består av Kim Johansson, Gustav Lejelind och Karin Wiberg.

Kim Johansson undersöker med projicerade animationer, skuggspel och dockteater hur animerade figurer kan påverka närvaron av våra levande kroppar. Hans verk, som tar sin utgångspunkt i teckning, kan beskrivas som ett iscensättande av visuella manuskript om kroppslig begränsning, frustration och uthållighet.

Gustav Lejelind arbetar gränsöverskridande mellan olika discipliner. Återkommande i hans konstnärskap är undersökandet av hur specifika platser relaterar till scen, publik och aktör. Genom ljudinstallationer, kompositioner och framträdanden ingår Lejelind i dialog med sin omgivning. Centralt i hans verk är frågeställningar som rör hur vi upplever tid, minnen, rumsliga förskjutningar, inkluderande och exkluderande.

Karin Wiberg utövar sitt yrke som kompositör och klassisk musiker i samarbete med konstnärer i olika sammanhang. Hon arbetar med inställningen att konst kan vara en konstruktiv kraft i samhället och är bland annat medlem i teatersällskapet ‘Implodera Scenkonst’ som utforskar alternativa metoder att gestalta skeenden och berättelser.

 

Medverkande

Musik
Video

Sök