Scenarkivet /

Familjen läsning

New Opera Co

Under våren 2015 kommer Niklas Rydén och NewOpera CO att arbeta med helaftonsoperan Familjen som skall ha premiär våren 2016. Familjen är en berättelse om barn och vuxna, om kärlek och kontaktlöshet, om längtan och övergivenhet, om att bli sedd, om att krympa sig, om gränssättning, barnuppfostran och vad det är att vara människa. Absurda vardagssituationer möter dramatiska öden och de medverkande får stå till svars för sina gärningar inför De Rättfärdigas Kör. Det blir ett collage av berättelser och öden som fogas till en helhet som handlar om människor och om hur olika relationer påverkat deras liv och format det som de faktiskt blev.

Familjen skall bli en cirka tre timmar lång nyopera.

 

Medverkande

Libretto
Skådespelare

Sök