Scenarkivet /

Nordic ReCreation Method

GoldDigger Productions

Våren 2016 bjuder den curerande plattformen Golddigger Productions in 2 konstnärer och 2 koreografer för att arbeta ihop för att starta upp ett metodarbete i projektet i Nordic ReCreation Method. I denna del är metoden i fokus, del två Nordic Recreation Practice kommer presteras under 2017 och har den konstnärliga praktiken i centrum. De medverkande har delats in i par utifrån deras konstnärskap och praktiker. Projektet har ett intresse av att bryta upp de vattentäta skott mellan de två konstnärliga praktikerna, nutida koreografi och samtida konst. För GoldDigger Productions är det viktigt att skapa nya plattformar och mötesplatser för de medverkande att verka i, bygga på sitt nätverk och kunna utvecklas i sin egen praktik. I detta fall sker samarbetet och processen genomföras parallellt. Ingen arbetar på uppdrag av den andra utan båda har en gemensam del i den konstnärliga processen.

 

Par 1 är koreografen Maija Hirvanen [FI] och konstnären Fredric Gunve
Par 2 koreografen Karolin Kent och konstnären Henrik Lund Jørgensen [DK]

 

Projektet startade på HDK- Högskolan för design och hantverk 6 februari där de medverkande höll föreläsningar om sitt konstnärskap. Under våren har paren arbetat tillsammans i ett metodarbete. 

 

Medverkande

Medverkande
Produktion

Sök