Scenarkivet /

You said you'd give to me - Soon as you were free

Juli Reinartz

Fotograf: Liz Rosenfeld

“You said you'd give to me - Soon as you were free” är ett solo, som i hemlighet är en duett, i vilken dansare och publiken undersöker kommersialiseringen av kroppen och försöker hitta kryphål i systemet. Föreställningen uppmärksammar hur vi fabricerar oss till varor och hur vi fortsätter med denna produktionsprocess.
YSYGM - är en metafor med goda intentioner men med kraftlösa verktyg.
YSYGM - är ett solo som egentligen är ett duett.
YSYGM - är en film utan kamera.
YSYGM - undrar på riktigt om det finns lyckliga slut?

 

Läs mer


Sök