Scenarkivet /

Voracious

SU-EN Butoh Company

SU-EN är en förgrundsgestalt inom den svenska butohn och också den som har tagit konstformen till Sverige. I den hyllade föreställningen Voracious tar hon upp kroppsliga verkligheter som hunger, glupskhet, åtrå, begär, törst och desperation. Sällan är scenkonst så grotesk och vacker på samma gång!

Åtrående världen
Hon får aldrig nog
Slukande världen
Hon måste få smaka
Uppslukad av världen
Vem äter vem?
Förkroppsligande hungern
Hennes kropp är världen

 

Läs mer


Sök