Scenarkivet /

Siri Derkert Trilogy

Teresia Björk

Teresia Björk har arbetat som dansare och koreograf i Sverige och utomlands i 25 år. I flera föreställningar har hon porträtterat, levt och undersökt Siri Derkert liv som nu har blivit film. I samband med filmvisning kommer även ett koreografsamtal hållas med Teresia Björk.

 

”Siri Derkert Trilogy av Teresia Björk” är en ny film som har gjorts av Håkan

Larsson och Bengt Wanselius. Denna konst- och dansfilm är ett resultat av en mer än 5 års lång process och föreställningar av Teresia Björk och hennes medarbetare i föreställningarna som startade upp i 2014.

 

Siri Derkert föds 1888 och växter upp i en sjubarnsfamilj i Stockholm. Modern Valborg hade varit sömmerska, fadern Edvard var först bokhållare men arbetar sig upp och blir affärsman inom textilindustrin i Norrköping. Siri Derkerts (1888-1973) konstnärskap är en del av nittonhundratalets konsthistoria. Hennes tiotalsverk omfattar en egen, känslig tolkning av kubismen och en period som

modetecknare.

 

Se filmad dokumentation här. 

 

Medverkande

Medverkande

Sök