Scenarkivet /

In the flesh

SU-EN Butoh Company

Kroppsligheten rasar
Och det formlösa får liv
Köttet färgas,
av inälvornas dans
Din saliv,
glänsande som glasyr
Oskuldens kropp,
i ett rosa skimmer
Huden skyler,
vår hemlighet

I In the Flesh utgör relationen mellan dansarens kropp och objekten själva anspänningen. Var går gränsen för kroppen och var tar världen över? Vår kropp är en levande organism. När blir vi form? Verket inspireras av Mari Anaris starka stengodsskulpturer som definierar scenrummet. De är kroppsliga organismer, med insidan utåt och en glasyr som låter köttet glänsa. Scenrummet flödar i färgerna rosa, blått och spygrönt. Det kunde vara våra inälvors färg eller flickrummets rosa drömland och oskuldens sfär. Fabrice Bonys musik är skapad spelandes på stenar; en slags uråldrig ton som är ihopmixade med SU-ENs råa andning- och röstkompositioner. Det koreografiska språket har inspirerats bl a av den tyske 1900-tals konstnären Hans Bellmers fotografiska arbeten med dockor, kroppar, kroppsdelar. I koreografin finns också den mänskliga rösten med, där ljud och andning flyter samman. Rummet är hemlig plats, där den hemliga leken kan ske (kanske med dockor?). Drömmar, fantasier, rollspel, utklädning, upptäckandet av den egna kroppen, en outforskad sexualitet. En disciplinerad passion och ödmjukhet för hantverket binder dansen samman med skulpturerna. 

 

Läs mer


Sök