Scenarkivet /

Polari Speaking Sex

Marcus Baldemar

Polari var ett hemligt språk som talades bland homosexuella i Storbritannien från början av 1900-talet fram till slutet av 1960-talet. Polari möjliggjorde för queers att kommunicera mer riskfritt med varandra i en tid då risken för arrestering, utpressning och fysiskt våld var stor. Detta språk, fyllt av kamp, sexuella insinuationer och sarkasm förhöjde också i sitt format en känsla av att vara del av en exklusiv grupp.

Polari Speaking Sex behandlar språk både som en väg till gemenskap och säkerhet, men också som en säker plats i sig; en hemlig form av kommunikation som verktyg för att uttrycka, dela och utföra queer glädje, queer njutning, queer intimitet och queer erotik i offentligheten.

 

Läs mer

Medverkande

Dans

Sök