Scenarkivet /

PERFORMING UNDERSCORE - Kontaktimprovisation 50 år

Plattform för improvisation och somatik

Performing Underscore är en hyllning till att den samtida dansformen Kontaktimprovisation fyller 50 år och till en av dess grundare; Nancy Stark Smith. Performing Underscore är ett slutet jam på scen. "Practice as performance". En kollektiv studie. Tio performers ur olika generationer från Sverige, Frankrike och New York improviserar genom att följa ett score skapat av Nancy Stark Smith, kallat the Underscore. Orepeterat förhandlar dansarna relationer inom makt, intimitet, kollektivitet och autonomi. Ett nära dialog i kontakt med objekt, kropp och omvärld. Performing Underscore vill sätta kontaktimprovisation i en konstnärlig, filosofisk och historisk kontext, samt ifrågasätta dess nutida form och framtid. I år är det 50 år sedan koreografen Steve Paxton utvecklade dansformen i USA, 1972. Dansformen var ett möte mellan hans intresse för dans, koreografi, Aikido, Zen Buddhism och filosofiska frågeställningar. Samma år fick formen namnet kontaktimprovisation när Steve Paxton höll i ett fem dagars performance på ett galleri i New York där varje performance om dagen var fem timmar lång. Kontaktimprovisation har mestadels utvecklats i den globaliserade nordens vita hegemoniska sammanhang. I dess många former och subkulturer har kontaktimprovisation också försökt att ge ett alternativ till denna rörelsehegemoni, erbjuda sig att jävlas med flödet, skapa samtycke, omvärdera de könsrelaterade rollerna när det gäller beröring och vikt... 51 år efter starten är frågan fortfarande levande: Vilka är lärdomarna från KI idag?

 

Läs mer

Medverkande

Dans

Sök