Scenarkivet /

Reading: Katten

Erika Lindahl

Under tre kvällar 2022 bjuds publiken in till dramatikern Erika Lindahls textvärldar, präglade av magisk realism. Rapp, humoristisk dialog varvas med monologer när tre av hennes senaste pjäser läses på scen av skådespelare, i ett lekfullt expanderat readingformat.

Resding #3: KATTEN

 

En lägenhet försvinner, ett rum behöver fyllas, av en slump korsas de behövandes vägar. Men det som börjar som ett oskyldigt inneboende spårar gradvis ur. En tid efter krisen träffas de inblandade för att skapa en gemensam bild av förloppet. Med en certifierad samtalsunderlättare och ett par tumregler till sin hjälp navigerar de genom ett ingemansland av skuld och otydliga makthierarkier. Men allteftersom det otalbara tas upp till förhandling letar sig det förflutna in i nuet – och syftet för sammankomsten blir allt mer grumligt.

 

KATTEN är en pjäs om integritet, övertramp och att bygga en berättelse. Går det att samsas runt ett förlopp som har gått sönder? Vad är vi redo att ge upp för att få höra till? Och vad är det som är så farligt med att dricka lite mjölk? I ett lekfullt expanderat format, läses pjäsen på scen av skådespelare, följt av textsamtal. Readingen utgör den sista av tre under 2022, där publiken bjuds in till Erika Lindahls textvärldar, i ett samarbete med Atalante. 

 

 Dokumentation reading.
Dokumentation textsamtal.

 

 

Läs mer

Medverkande

Musik
Text
Samtalsledare
Medverkande
Ljus

Sök