Scenarkivet /

Destination Atalante (8 september 2023)

Atalante / Danscentrum Väst

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik och konstnärer inom scenkonst, musik, film, text och bild. Här får artister berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet. Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten. 

 

Under två veckor i september anordnar vi fyra kvällar av Destination i samarbete med Danscentrum Väst med särskilt fokus på dans och koreografi.  

Medverkande: 
Minna Wendin - Soft Space 
Anna-Greta Himmer - A Collection of Transformations 

Samtalsledare: Catharina Bergil

 

Video: Samtal med Minna Wendin 
Video: Anna-Greta Himmer 
Video: Samtal med Anna-Greta Himmer

Läs mer

Medverkande

Koreografi
Samtalsledare

Sök