Scenarkivet /

Tavlor på en utställning

Ensemble Makadam

Makadam – Anna Lindal, Elsbeth Bergh, Kristina Lindgård och Sara Sjödahl – arbetar med att tolka, omforma och ”hacka” musiktraditioner och använda motiv och element ur klassiska, ofta välkända, musikstycken som material för att skapa ny musik och improvisationer.

 

Modest Musorgskij skrev verket Tavlor på en utställning som en hyllning till sin avlidne vän konstnären Victor Hartmann, och dennes bilder ligger till grund för de olika titlarna. Strax innan pandemin bröt ut skapade Makadam en konsertföreställning och en utställning som bygger på Musorgskijs verk, i kombination med moderna fotografier av Misha Pedan som fritt associerade till de olika tavlorna. Den planerade konserten på Atalante fick dock ställas in på grund av restriktionerna och de spelade då i stället in en konsertfilm under ett residens i Atalantes teaterrum.

 

Nu får de äntligen möjlighet att framföra konserten live. Men mycket har hänt sedan dess. Att idag okommenterat framföra ryska verk utan att reflektera över kriget i Ukraina känns omöjligt, och de har därför valt att kombinera föreställningen med fotografier från krigets verklighet. Bilderna som visas är hämtade ur ”Ukrainian Warchive”, ett pågående fotoprojekt med ukrainska fotografer, som tjänar som arkiv och vittnesmål från krigets outhärdliga vardag.

 

Musiken improviseras fram med utgångspunkt i Mussorgskijs tavlor i en gemensamt skapad form och utifrån ensemblens olika musikaliska traditioner. Medverkar gör också saxofonisten och kompositören Malin Wättring, skribenten Magnus Haglund, den ukrainske fotografen Misha Pedan samt Kajsa och Johan Öberg, båda översättare från ryska.

 

I foajén visas ett bildspel med bilder av ett antal ukrainska fotografer till musik av den ukrainska tonsättaren Anna Korsun. I samband med konserten bjuds publiken in till ett samtal om konstens och musikens roll i samhällen i konflikt och kris.

 

Foto: Vyacheslav Ratynskyi

Video: Inledning av Magnud Haglund
Video: Konsert Tavlor på en utställning
Video: Eftersamtal


Medverkande

Samtalsdeltagare
Musikaliskt framförande

Sök