Scenarkivet /

Drivved

Margaretha Åsberg / Pyramiderna

Drivved

Del I
(Retrospektiv)
1. "Natten innan" (1971)
2. "Spänger" ur "Sand" (1974)
3. "Fotbollsstadion i Santiago De Chile" ur "Sand" (1974)
4. "Nattens Arbete" ur "Sand" (1974)
5. "Frihetens Ögonblick" ur "Sand" (1974)
6. "A GI YA NI" ur "Sand" (1974)

Sivert Lindbloms scenografi ingick i soloföreställningen "Sand" (10 solodanser) som framfördes på Fylkingen i april 1974. En del av objekten ingick senare i Sivert Lindbloms installation "Live Show" på Moderna Museet sommaren samma år. Danserna 3, 4, 5 gjordes som en direkt reaktion på militärkuppen i Chile september 1973.

Del II
(Upplöst och åter hopfogad)
Ur "Life Boat" (1976)

"Jag sluter ögonen alltid desamma och ser mig själv
med huvudet upplyft stelt i halsen händer som
krampaktigt knyts i dyn det är någonting där som inte
stämmer jag håller andan fullständigt det dröjer jag
dröjer på det sättet en lång stund ända tills en liten
skälvning i nedre delen av ansiktet meddelar mig att
jag säger att jag har lyckats säga mig själv någonting."
Samuel Beckett "hur det är" (översättning C.G. Bjurström)

(informationen är hämtad från Programbladet till "Drivved")

Sök