Scenarkivet /

Det muterade paradiset - Bildbeskrivning

Margaretha Åsberg / Pyramiderna

"Bildbeskrivning" är trolöshetens domän, hos Heiner Müller härskar frånvaron. Det individuella sökandet kretsar kring frågan om möjligheten av något helt olikt det eviga likas återkomst. Sökes: en cirkulationsrubbning, stammningen i den språklösa texten. Funktionsfelet. Är hela bilden endast en experimentanordning, vars torftiga utförande är ett uttryck av förakt för försöksdjuren man, fågel, kvinna? Texten som enligt Heiner Müller beskriver ett landskap bortom döden där händelseförloppet kan varieras efter behag, saknar scenarkivetnvisning, interpunktering och dialog. Margaretha Åsberg skriver i programmet att texten "har vid närläsning överraskat mig med sin, till vansinnets gräns, uppdrivna (men dolda!) humor."

(Texten är baserad på programmet till "Det muterade Paradiset", 1991) 


Sök