Scenarkivet /

Det muterade paradiset (1991)

Margaretha Åsberg / Pyramiderna

Margaretha Åsberg om "Det muterade paradiset":
"Björner Torssons dikt och Heiner Müllers pjäs är två ytterlighetspositioner för möjligt vara och varande. I den första handlar det om en pendling mellan tystnad och svar. I den andra handlar det om när yttre krafter tar över våra liv och förvandlar oss till automater eller djur i bur."
("Dans är att sätta luftrum i rörelse", Jeanette Gentele, SvD, 8/3-91)

Den 22 och 23 mars gavs endast halva delen av "Genomläsning" på grund av skada.


Sök