Scenarkivet /

Konstvideo utan titel

Mauri Knuuti

När konstnären Mauri Knuuti besökte släkten hittade han en bok uppe på vinden. Den handlade om de elaka konsekvenser onani kan ha om en man inte är oförsiktig och tillräcklig klok nog att dölja sina förehavande med sitt förlustelseorgan. I denna bok fanns fotografier av olika erektionshämmande uppfinningar och kreativa bestraffningsmetoder. Mauri gjorde en film om sitt fynd, denna visades under Atalantes 20-årsjubileum.

Medverkande

Konstvideo

Sök