Scenarkivet /

Triptyk - Ett seminarium

Margaretha Åsberg / Tidskriften Material

Under seminariet, som tog sin utgångspunkt i föreställningen/utställningen Triptyk och texterna i katalogen, diskuterades  dans och bildkonst utifrån filosofisk-estetiska frågeställningar och begrepp som "ur-sinne" och "sexualitet" och "kroppen som vårt bästa minne och vår historia".

Medverkande

Samtalsledare
Samtalsdeltagare

Sök