Scenarkivet /

Yucatan (1986)

Margaretha Åsberg / Pyramiderna

Om Yucatan
- utdrag ur Margaretha Åsbergs programtext till föreställningen

"Betraktaren anar redan att Yucatan bara delvis är en geografisk ort. Den återfinns på kartan - men resan dit är av ett inre, undermedvetet slag."

"Som komposition är 'Yucatan' en serie fall. Styckets olika delar skaver häftigt mot varandra, 'faller' sönder i ett spel av motsatser: ljus och mörker, kärlek och död, närhet och försvinnande. Dessa brottytor är de viktigaste ingångarna till mitt språk."

Konstnärlig inspiration: Frida Kahlo


Sök