Scenarkivet /

Cantus Ansambl

Cantus Ansambl

Cantus är en exotisk 14 man stark ensemble från Zagreb vars målsättning är att sprida kroatisk kultur i världen. De spelar främst samtida konstmusik från Kroatien och grannländerna i sydöstra Europa, med stor nyfikenhet på det nya och okända under ledning av gruppens konstnärlige ledare Berislav Sipus.

Läs mer

Medverkande

Dirigent
Musikaliskt framförande
  • Cantus Ansambl (Ivan Novinc, violin 1,  Mislav Pavlin, violin 2,  Tvrtko Pavlin, viola,  Jasen Chelfi, cello,  Niksa Bobetko, kontrabas,  Dani Bosnjak, flöjt,  Branko Mihanovic, oboe,  Danijel Martinovic, klarinett,  Bank Harkay, horn,  Riccardo Luque Perdomo, fagott,  Vojislav Cicic, slagverk,  Srebrenka Poljak, piano,  Ratko Vojtek, basklarinett)
Arrangör

Sök