Scenarkivet /

Glänta filosofibar/René Descartes

Tidskriften Glänta

Martina Reuter föreläste om René Descartes.

Medverkande

Föreläsare

Sök