Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Georges Bataille

Tidskriften Glänta

Anders Lundberg föreläste på temat Georges Bataille och det extrema engagemanget.

Läs mer

Medverkande

Föreläsare

Sök