Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Theodor W Adorno

Tidskriften Glänta

Björn Billing föreläste på temat Theodor W Adorno och den förvaltade världen.

Läs mer

Medverkande

Föreläsare

Sök