Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Ernst Bloch

Tidskriften Glänta

David Karlsson föreläste på temat Ernst Bloch och hoppets princip.

Läs mer

Medverkande

Föreläsare

Sök