Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Richard Rorty

Tidskriften Glänta

Barbara Czarniawska föreläste på temat Richard Rorty, kvinnorna och den nya pragmatismen.

Läs mer

Medverkande

Föreläsare

Sök