Scenarkivet /

Glänta filosofibar

Tidskriften Glänta

Det var fullt och älskat. Tankarna fick vingar och ord blev kött. Glänta filosofibar var en föreläsnings- och diskussionsserie som prövade aktualiteten och den politiska potentialen hos olika tänkare och tankesystem. Hösten 1999 hämtades stoff till den kritiska diskussionen enbart i det 19.onde århundradet. Man fokuserade på de tänkare som utvecklat svar på det moderna samhällets utmaningar - demokratins öde, teknologins möjligheter och risker, solidaritetens framtid, politikens plats och etikens fordringar. Faror utpekades, hopp utlovades, flyktlinjer utvecklades och lustar uttrycktes medan höstens mörker lade sig över göteborgs gator.

Läs mer


Sök