Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Aristoteles

Tidskriften Glänta

José Luis Ramirez föreläste på temat Aristoteles - en handlingsfilosofi för moderna tider.

Läs mer

Medverkande

Föreläsare

Sök