Scenarkivet /

-skap - in the shadow of P

Margaretha Åsberg / Pyramiderna

Margaretha Åsbergs -skap - in the shadow of P delade kväll med med av Virpi Pahkinen och spelades  på de tre scenerna Atalante, Dansstationen och Moderna Dansteatern. 

Margaretha Åsberg om sitt verk:
-skap - in the shadow of P skulle kunna beskrivas som ett ”drömspel”, som i ett metaforiskt scenspråk låter fem kvinnors vrede, ångest och protest över dagens våld komma till uttryck.

Inledningen. Scen I Människa och Värld. Dansarna , fem kvinnor, glider in i tystnad omslutna av stora kartor mot en himmelsblå rymd. Människa och värld i harmoni och i förbund böjer hon sig över den. Redan här skymtar projektioner av Fadimes ansikte, av en liten flicka, av gruppvåld, av utanför-skap och fiend-skap, dagens och tidlöshetens kända offer för det blinda våldets galen-skap.

Scen II Den andra scenens rörelser karaktäriseras av en organisk vindburen lek, barnet, ett ursprungstillstånd ännu hos gudarna.. Musik movement # 2 ”scherzo”.

Scen III I den tredje scenen” landar” de och inandas jorden, böjer sig över den och dricker dess erfarenheter. I fonden återkommer projektionerna som redan nämnts, nu utökade med fler bilder på barn och gängvåld. Bilderna projiceras på dimma innesluten i stora plastöverdragna boxar . Härigenom framträder de mer som i drömmen eller i det undermedvetna, blir till fysiska kroppar diffuserade men knivskarpa i en fokuspunkt. Musik movement #6 ”procession”.

Scen IV I den fjärde scenen drabbas de av insikten om våldet och övergreppen och de slungas mellan vrede och förtvivlan som offer för förtryck, hedersmord och övergrepp, individuellt och i gruppgemen-skap. Likt Indras dotter i Strindbergs Ett Drömspel erfar de ”att det är synd om människorna!” Musik movement # 14 ”vesper”.

Scen V I denna del är det tvingande våldet ett faktum. Flyktförsök och kamp leder till uppställning och arkebusering i den symboliska språkdräkt som är dansens. Musik movement # 8 ”toccata”.

Och i slutmomentet återtas initiativet i en gest av hopp och protest!

Genom klokskap, vetskap, moderskap, kunskap, utanförskap,främlingskap, fiendskap, galenskap, växer också ny kunskap och gemenskap. -skap är besläktat med skapande! 


Sök