Scenarkivet /

De Ungas Akademi

De Ungas Akademi (DUA)

Lämmeltåg av nyfikna ungdomar på väg mot Konstepidemins Blå Hus där exklusiva intressanta gästes diskuterade fullblodigt det moderna samhällets svagheter, drömmar, ideal, media, meningen med livet, politik, konst, musik… kort sagt allt det som är viktigt för unga att få prata om. De Ungas Akademi (DUA) bjöd varje måndag under terminerna (1997-2005) in en gäst som genom sitt kreativa yrke skulle verka till inspiration, bidra till unga människors kreativa utveckling och ungas förståelse för kultur. Till många vuxnas förtret exkluderades de pga sin myndighet, endast ungdomar upp till 24 år välkomnades. Två gånger samarbetade DUA med Atalante och öppnade upp för en publik utan åldersreservation; Samtal med scenens konstnärliga ledare och Filmbarens möte med regissören Lisa Ohlin Genom samtal med människor som lyckats med någonting  - som liknar de egna drömmarna - ville DUA visa att drömuppfyllelse inte är omöjligt, att det går att påverka, att varje person räknas och kan åstadkomma något; samtalen gav förebilder. Dialogens intima karaktär skapade ett så personligt möte att bilden av de ”framgångsrika människorna” kompletterades. Att vägen till förverkligande många gånger varit krokig och grenad, kanske dessutom sent funnen gav förtröstan och mod, att upptäcka att man tänker likadant eller kanske tvärtom öppnade för insikten om min egen lusts meningsfullhet.

Läs mer


Sök