Scenarkivet /

Hållplats Atalante

Atalante

Hållplats gav rum åt den hemlösa konsten. På Atalante längtade man efter mer kockar vid spisen och fler kryddor i soppan. Alla frågor och så den villrådiga publiken som inte visste var man skulle kliva va för att hamna i händelsernas centrum. Atalantes nya crosskulturella redaktion ställde frågorna och svarade konkret. Vart går konsten? Kan författarna skriva? Gör musiker något annat än att sälja glass? På Hållplats fick man kanske svar på några av dessa frågor. Scenen visade varannan måndag upp konstnärer från så många genrer som möjligt, för en publik som fick tillfälle att tycka och tänka högt, möta och/eller stöta sig med de olika uttrycken och dess utövare. Programmet omfattade allt: video, dans, teater, sång, litteratur, musik, performance, poesi, bildkonst, samtal, debatt och andra upptåg. Aktualitetsnivån var hög: programmet bestämdes oftast i nära anslutning till varje föreställning eftersom man ville fånga upp det som sker nästan redan innan det skett. Hållplats var ett försök att skapa ett nytt förhållningssätt till konstnärliga uttryck och erbjudöd ett forum för dem som ville bryta invanda mönster och få kontakt. Utövare och publik kom i pulserande vågor och samtalen steg, kuttrade och studsade lekfullt mot varandra i pauserna. Husbandet Buss knöt ihop kvällarna och höll i kontinuiteten under kvällen, medan tillfälliga gäster gav den musikaliska destinationen en ny touche vissa avgångar. 

Läs mer

Medverkande

Konferencier
Redaktionsgrupp
Musiker
Projektledare
Produktion

Sök