Scenarkivet /

Ordfront | Samtalsserie om Demokratins själ

Ordfront Göteborg

Med anledning av Sveriges senaste demokratiutredning påbörjade Ordfront Göteborg i samarbete med Atalante ett sökande efter demokratins själ. I samtal under fem senhöstkvällar belyste man med hjälp av publik, inbjudna gäster och konstnärlig inramning i Atalantes regi några av demokratins kärnfrågor. Man började med att ifrågasätta nyttan med demokratiutredningen under rubriken Ytterligare en dammsamlare?, på denna fråga följde Vilka sanningar  - vems verklighet? om media och demokrati. Det tredje och fjärde samtalet var mer filosofiska och rubricerades Demokrati: En procedur eller ett sätt att leva? och Demokratins vakthundar eller bara dåliga förlorare? om civil olydnad och civilt ansvar. Höstens samtal avslutade med en diskussion om demokratins former: Representativitet eller direktdemokrati? Eftersom man inte fann några tillfredsställande svar och diskussionslustan var stor fortsatte man sökandet efter demokratin i myter, medier och historien under våren fördelat på fyra tisdagkvällar.


Sök