Scenarkivet /

Samtal | Medias roll i våldsspiralen

Ordfront Göteborg

Medierna säger sig bevaka och spegla verkligheten. Denna kväll granskades medierna av folk fostrade att vara självständiga och kritiska; vilken roll spelar egentligen medierna själva för händelseutvecklingen i olika konflikter undrade man. Särskilt belystes medierösterna under omständigheterna för EU-toppmötet i Göteborg. Man ställde frågor kring om det är någon skillnad på hur olika konflikter skildras. Kan media trigga våld genom att  sprida rädsla och osäkerhet. Diskussionskvällen ingick i Ordfronts höstsamtal 2001 under rubriken Ordfront Debatt | Samtal. Som alltid dessa kvällar var publikens röster centrala i den avspända samtalsatmosfär där varje åsikt välkomnades att uttryckas i samtalet. 

Medverkande

Projektledare
Arrangör

Sök