Scenarkivet /

Att våga eller icke våga

Emelie B Jansson / Isabel Hellzén Cramér

Vi ser en människa dansa ut sin glädje, längtan, ilska eller sorg och hon lever. Vi uttrycker oss med kropp och rörelser.

Vi ställde oss frågan vad är dans? Svaret bled allt vad vi själva vill. Dansen finns i våra kroppar och det vi uttrycker i form av rörelser. Detta tycker vi är dans. Vi är unga och rörelserna kommer från oss och uttrycker vad vi är. Fyra dansare på en scen fick en mängd rörelsfraser av oss och då började arbetet med att variera i olika rytm, tempo, frasering och rum. Därefter har vi låtit dansarna gå in i materialet för att de ska kunna hitta sin känsla i verket och kunna uttrycka det på sitt vis. Vårat verk har bildats allt eftersom vi har testat och laborerat med olika rörelser, möten och dynamik.

Läs mer

Medverkande

Koreografi
Musik
Dans
Scenografi
Ljusdesign

Sök