Scenarkivet /

Kulturpolitisk debatt

Margaretha Åsberg

Fotograf: Lena Andrén, Fotograf: Lena Andrén

Den Kulturpolitiska debatten, som initierats av Margaretha Åsberg, inleddes med frågeställningen: Vilka är de kulturpolitiska målen för konstens och kulturens roll i vårt framtida samhälle?

Debatten, som till största delen bestod av förberedda inlägg från panelen, kom att röra sig kring vikten av att sprida, stödja och underlätta kulturens tillgänglighet i samhället. Vilka möjligheter som finns och vilka åtgärder som krävs. Behovet av att diskutera och precisera skillnader mellan konstfrågor och kulturfrågor. Förtydliganden av väsentliga skillnader mellan olika konstskapares yrkesroller och arbetsvillkor och entreprenörskapets roll.

Ingick i seminarieserien 9 kvällar i Mars

Läs mer

Medverkande

Moderator
Debattör

Sök