Scenarkivet /

Defensa – Tesoro II

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Fotograf: Niklas Rydén

Ett dansverk av koreograf Eva Ingemarsson för tre dansare, ingår i “Tesoro-trilogin” som startade 2007 med föreställningen Tesoro. Defensa – Tesoro II har ett övergripande tema om försvar, mentala och kroppsliga. Försvara sig själv, sina nära, sitt liv, sin identitet. När blir det till hjälp och när blir det till ett hinder? På scenen finns tre dansare, tre dockor i naturlig storlek, tre filmade alter egon och tre kuberna. Kuberna kan gestalta tre livsrum som både begränsar och ger frihet. Därinne finns dansaren i mötet med sig själv, sina minnen, sitt motstånd, sitt inneboende mörker och bländande ljus.

Choreographer Eva Ingemarsson continues to evolve the Tesoro-triology with DEFENSA - Tesoro II, this time with the dancers Jerry Pedersen, Siri Persson and Frida Moberg. Defensa is a direct sequel to Tesoro, 2007, and has a general theme of defense, both mental and physical. To defend oneself, our loved ones, one’s life and one’s identity. When does it help and when does it become an obstacle? On stage are three dancers, three dolls in natural sizes, three filmed alter egos and three cubes. The cubes can form three life spaces that both limits and gives freedom. In these we find the dancer in an encounter between herself, her memories, her resistance, her innate darkness and blinding light.

Medverkande

Koreografi
Dans
Film
Musik
Scenografi
Ljusdesign
Ljudteknik
Kostym
Dockmakare
Textbearbetning
Produktion

Sök