Scenarkivet /

NEAR THAT PLACE

Daniel Almgren Recén / Johan Forsman / Turnéslingan Tre Scener

Near That Place är en föreställning som försöker skapa sin egen verklighet. Den tar sitt avstamp i frågor om tillhörighet, hem och minne i relation till nomadism. Vad innebär det att tillhöra en plats, en omgivning, en social kontext när mobilitet blivit norm? Med detta som grund har Daniel gett sig ut på en odyssé där önskan att hitta fram flyter ihop med viljan att lämna. Sedan 2011 har Daniel undersökt begreppet hem. Under 2012 reste han med alla sina tillhörigheter och möbler runt Europa på en 700 mil lång resa där han flyttade in i temporära boende miljöer och publiken kunde komma på "hemma hos" besök.

 

Läs mer

Medverkande

Koreograf

Sök