Scenarkivet /

SOD

ildance

There's a fine line between defending our own truth and offending somebody else’s. 

 

SOD är en nutida dansföreställning som utforskar våra innersta rädslor, en föreställning som ifrågasätter hur vi ser på våra medmänniskor och vilka sidor vi vågar visa för andra.

Som människor dömer vi varandra och oss själva efter andras ideal, och kanske alltför ofta andras antaganden om oss. Vi bär alla en hemlighet, något som vi tror kan vara skamligt eller ovärdigt att dela med andra. Skulle vi fortfarande känna på detta sätt om vi inte var rädda för att dömas av andra? Om vi inte fruktade att avslöja vårt “hemliga”, skulle vi då låta oss ärligt vara dem vi egentligen är?

 

Läs mer

Medverkande

Koreograf
Dans
Kostym
Ljus
Scenbild
Produktion
Administration
Produktionsassistent

Sök