Scenarkivet /

Vowels

Iraqi Bodies

Vowels handlar om en familj. Om hur allt det som är outtalat långsamt bryter ner dem. Deras kroppar och rörelser genomsyras av allt som aldrig blivit sagt. De är på väg någonstans, men nu befinner de sig i ett mellanrum, fast mellan här och där. Den nya platsen innebär nya regler och nya levnadsvillkor. De är märkta av sin resa och av sin bakgrund, både fysiskt och mentalt. Är hoppet verkligen det sista som överger människan?

 

Vowels är en föreställning som existerar i ett pågående konfliktfyllt nu, i gränslandet mellan dans och fysisk teater. Med inspiration från bl.a. Butoh-traditionen har man skapat ett verk där alla rörelser som saknar mening och innebörd har skalats bort och kvar finns bara den innersta kärnan.

 

Vowels tar upp ämnen som familj, flykt, hopp, förtvivlan och den slutgiltiga insikten om att det finns handlingar som aldrig kan göras ogjorda. Det är muskler som slår knut på sig själva, munnar som öppnas och stängs i tystnad, en vördnad inför stillheten. Det är frågor som aldrig får ett svar.

 

Medverkande

Koreografi
Medverkande
Musik
Ljus

Sök