Scenarkivet /

Spegeln - Kairos

Eva Ingemarsson Dansproduktion

I Spegeln fördjupar Eva Ingemarsson den arbetsmetod hon utvecklat där dokumentära intervjuer fungerar som en integrerad del av hennes skapande.

Vad händer i mötet mellan våra yttre och inre världar? Hur påverkas vi av speglingen av oss själva? Hur upplever man kroppen som sedd utifrån? Hur upplever vi vår sårbarhet i att ”vara kropp”? Hur skapas och omskapas identitet genom kön?

 

Det sceniska rummet består av speglar, projektioner, svävande objekt med olika genomsläpplighet och former. Med hjälp av olika ytor blottläggs en inre värld av olika gestalter. Vi förflyttar oss mellan sceniska rum, iakttar och blir medskapare till nya möten och reflektioner.

 

Med hjärtat i centrum har en ny värld skapats på Atalante i Göteborg där endast 24 personer kommer kunna befinna sig i nuet per kväll.

Läs mer

Medverkande

Idé
Koreografi
Regi
Dans
Sång
Scenografi
Musik
Film
Kostym
Ljus
Ljud
Konstnär
Producent
Medverkande

Sök