Scenarkivet /

Transition

Toby Kassell & Ingeborg Zackariassen

Transition är ett arbete som strävar efter att belysa hur den ständiga utveckling som samhället påstår att vi som människor befinner oss i påverkar oss. Kan vi verkligen prata om en utveckling, eller fortsätter vi bara handla och konsumera som tidigare med ett slags fantasi om en övergripande samhällelig framåtsträvande rörelse som motivation för personlig apati? Vi vill aktivera den frågeställningen genom att erbjuda publiken ett öppet rum där var och en kan skapa sina egna upplevelser såväl fysiska som intellektuella.

 

Se filmad dokumentation här.

  

Medverkande

Koreograf
Text
Musik
Ljus
Kostym
Medverkande

Sök