Scenarkivet /

Transit – Vi2

Felix Skalberg

Felix Skalberg om Vi2:

 

– Jag har fördjupat mig i relationer, ett ämne vi alla kan relatera till i någon form. Vi lägger ned enormt mycket tid och energi på att få våra relationer att fungera och jag vill undersöka huruvida, och i så fall på vilka sätt, detta påverkar oss som individer. I det här stycket väljer jag att fokusera på partnerskapet. Vad händer med oss när vi går in i en relation? Finns det rätt och fel? Vilka är förväntningarna på partnern? Vad betyder det att leva i en tvåsamhet? Hur mycket anpassar vi oss efter underförstådda strukturer för att helt enkelt få det att fungera?

Kärlek och tvåsamhet genomgår en allvarlig kris just nu. Människor jämställer kärlek med konsumtion och tänker att det alltid går att välja någon bättre. Idag är det lätt att svajpa bort ett problem och ersätta en relation med någon annan. Jag tror inte det nödvändigtvis leder till någon slags lycka i slutändan då många försöker hitta en exakt kopia utav en själv.

 

Om Transit

Atalante erbjuder nya projekt en vecka på vår scen inom Transitresidenset. Här ligger inte fokus på en färdig produktion utan på att få möjlighet att undersöka idéer och presentera sitt konstnärskap. Scenens personal fungerar som ett bollplank för koreografen både i praktiska och konstnärliga diskussioner. Transitresidenset erbjuds inte, till skillnad från Ny koreografi, årligen utan när vi har möjlighet. Vi går ut med ett Open Call då det är dags att söka.

Medverkande

Dans

Sök