Scenarkivet /

KID-residens: Mikko Niemistö

Mikko Niemistö

Mikko Niemistö är en koreograf / performanceartist som har arbetat i Helsingfors och utomlands i olika konstellationer som konstnär, koreograf och regissör. Hans huvudfokus har varit på rörelse, fysisk praktik, platsspecifika verk och gränsöverskridande verk mellan olika typer av scenkonst. Genom koreografi undersöker han människokroppens relation till omgivningen: våra omedvetna och medvetna förbindelser med samhällets strukturer och världens tillstånd.

Han har en magisterexamen i koreografi från DOCH i Stockholm. Nyligen har han arbetat och utfört t ex i Mad House Helsinki, URB-festivalen på Kiasma Teater, Weld, BIT Teatergarasjens METEOR -festival, Brut Wien och Kutomo.

Under KID-residens kommer Mikko Niemistö processen med sitt kommande arbete Odd Meters. Residenset kommer ske på Bjällansås Studios och Atalante. Konstnärsnämndens Internationella Dansprogrammet (KID) för danskonstnärer startade 2009. Programmet är en följd av Konstnärsnämndens regeringsuppdrag att internationalisera dansen, med syftet att vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform, och att ge dem ökade möjligheter till långsiktiga, internationella kontakter.

 

Odd Meters

I Odd Meters Mikko Niemistö utforskar några av de överlappande rytmerna som utgör landskapet som vi ingår i: naturcyklets rytmer, det industrialiserade samhällets rytm, rytmen i den digitala världen och rytmen i människokroppen och dess vitala tecken. Hans mål är att navigera i mellanliggande stadierna där rytmer är odefinierade, fluktuerade mellan ovan nämnda kategorier. Projektet visar synkroniteten hos människokroppen med det sätt som vårt samhälle är organiserat ur tidssynpunkt, det är mätning och hur vi upplever det.

Karl Marx har sagt att kapitalismens krav är upplösningen av vårt förhållande till jorden. Under industrialiseringen blev fabriken en plats där arbetets organisation kunde kopplas från band till arbetarnas familjer, samhällen och de naturliga cyklerna som definieras av solen och jordens rörelse. Digitaliseringen av våra samtida tider har kopplat bort människor, även från de vanliga arbetstiderna som tidigare delat upp dagen till arbete och fritid.

Odd Meters porträtterar den västerländska kroppen som en sak som rör sig vagt mellan dessa rytmer. Genom det förflutna innehåller den fysiska minnen från naturcykeln och jordbrukssamhället men det handlar ofta efter det uppmätta tillvägagångssättet för tid som är kopplat till det industrialiserade samhället och Fordist-produktionsstrukturerna. För närvarande är rytmen påverkad av den digitala riken: en plats där tidsmätningen är frånvarande och blir irrelevant, men vad håller oss i konstant standby-läge.

 

Medverkande

Dans

Sök