Scenarkivet /

Pity: Part 1

Iraqi Bodies

Vad är en tragedi? Vad var det för Aristoteles och vad är det idag? För att börja beröra detta ämne håller vi fast vid bemärkelsen att all konst är en mim (mimesis). Att göra poesi är att mima. Det betyder att skapandet av en rörelse är likvärdigt skrivandet av en mening. För att kunna spåra våra steg, vår historia, vår genealogi, återvänder vi till den Antika betydelsen av vad en tragedi var och hur den har omformats. Genom att reflektera över känslotillståndet ömkan, en av de två pelarna i tragedins utlösande katarsis, kan vi se hur dess agens starkt influerar åskådarna. Vi frågar oss själva om det finns en relation mellan stabila människor som ger upp sin komfort för att kämpa främmande krig och den Antika ritualen av katarsis? Har den verkliga akten av död och uppoffring höjts över en agerad död och uppoffring? Har den dramatiska effekten av ömkan tagit över verkligheten?

Part 1 har som utgångspunkt karaktären Iago från Shakespeares pjäs Othello. Vi möter en ung man som sagt upp sin tro på västerländska värden och istället väljer att realisera ett romantiskt ideal om krig i ett främmande land. Part 1 är första delen av Iraqi Bodies’ projekt PITY där vi examinerar Shakespeares pjäs Othello utifrån ett samtida världsperspektiv.

 
Se filmad dokumentation här.
 

Medverkande

Medverkande
Teknik

Sök