Scenarkivet /

The Viral Dance

Ludvig Daae / Joanna Nordahl

Idéer som förr i tiden sakta spreds över världen i takt med att människor började resa kan idag delas omedelbart utan geografisk begränsning. En artikel, ett dansklipp eller politisk åsikt kan på internet nå miljontals människor inom några få minuter. Detta fenomen kallas att "bli viral”.

2019 matade Daae/Nordahl ett datorprogram med 250 virala danser från de senaste 20 åren. Systemet lärde sig att simulera dans och skapade en helt ny koreografi till föreställningen: världens första AI-genererade virala dans. 

 

The Viral Dance undersöker sammanlänkningen mellan forntida, nutida och framtida sätt att sprida information och emotionellt relatera till den mänskliga upplevelsen. Tradition och förnyelse vävs samman i ett rum av handarbete och avancerad teknologi. Tio internationella konstnärer har även bidragit med skräddarsydda konstverk till föreställningen.

Läs mer

Medverkande

Koreografi
Scenografi
Dans
Kostym
Teknik
Kompositör
Animation

Sök