Scenarkivet /

Destination Atalante (15 september 2023)

Atalante / Danscentrum Väst

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik och konstnärer inom scenkonst, musik, film, text och bild. Här får artister berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet. Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten. 

 

Under två veckor i september anordnar vi fyra kvällar av Destination i samarbete med Danscentrum Väst med särskilt fokus på dans och koreografi.  

 

Medverkande: 
Emma Minarelli & Agnes Högberg - Body meets Sound
Nolwenn Lecompte - If there were rock, and also water
Leah Landau - Slow Glow

Samtalsledare: Catharina Bergil 

Video: Emma Minarelli & Agnes Högberg
Video: Samtal med Emma Minarelli & Agnes Högberg
Video: Nolwenn Lecompte
Video: Samtal med Nolwenn Lecompte
Video: Leah Landau
Video: Samtal med Leah Landau

Läs mer

Medverkande

Samtalsledare
Medverkande

Sök