Scenarkivet /

Triptyk

Margaretha Åsberg / Pyramiderna

Fotograf: Stillbild från video

I Triptyk befinner sig dansarna, vars avpersonifierade kroppar är infärgade i gröngrått, på scenrummets väggar, vilande på små hyllor eller klättrande runt på inslagna järnstag. Publiken rör sig fritt runt konstobjekt, sex konstnärer i tre kombinationer, utplacerade på scengolvet. I enlighet med sin titel är verket är uppdelat i tre delar vilka markeras genom att publiken ombeds lämna rummet. Dansarna sätts i rörelse först sedan publiken kommit in i rummet, men under publikens frånvaro i "mellanakterna" sker förändringar, positionsförändringar av såväl dansarnas kroppar som konstobjekten - vissa avlägsnas medan andra tillkommer. Publiken blir också en del av verket när den gradvis erövrar rummet och gör aktiva val i sitt betraktande av rörliga såväl som orörliga objekt.

Medverkande

Koncept
Utställningskommissarie
Dans
Objekt
Scenografi
Ljusdesign
Producent

Sök