Scenarkivet /

Sex små rätter

Bronja Novak

Sex små rätter är starkt influerade av en het livsaptit, 7 års intensivt kör- och solosjungande, rena improvisationer, charmiga impulser och en högst personlig kontaktstil samt vistelser i England och Canada. Bronja delade i dessa sex delikata rätter med sig av några hållplatser från sitt fyraåriga liv på resande fot, hållpatser som hon var alldeles säker på att fler vid någon tidpunkt stannat till vid. En postmodern kabaré av en performer som kan dansa och sjunga samtidigt utan att tappa andan.

Medverkande

Koreografi
Dans
Musik
Scenografi

Sök